Nedan ser ni hur åldersgränserna för biofilmer fungerar enligt bestämmelser från Statens Medieråd:

 
Barntillåten = Filmen är tillåten för alla åldrar.

Från 7 år = I vuxens sällskap barntillåten, annars måste du ha fyllt 7 år.

Från 11 år = I vuxens sällskap från 7 år, annars måste du ha fyllt 11 år.

Från 15 år = I vuxens sällskap från 11 år, annars måste du ha fyllt 15 år.

Ej granskad = Betyder att ingen åldersgräns har satts ännu då filmen inte har hunnit granskas av Statens Medieråd. Om biljetter finns att köpa trots att åldersgräns inte är satt så gäller 15 års åldersgräns, men kan sänkas efter granskning är gjord.

 

  • Vid 15 års filmer kommer vi att kräva legitimation (med foto) eller pass för att vi ska kunna släppa in er om ni ser ut att vara kring den åldern. Har inte personen ifråga detta med sig släpps denna tyvärr inte in.

  • Med vuxen menas en person som fyllt 18 år och är myndig.

 

Dessa regler är inget vi bestämmer, utan det är Statens Medieråd som sätter åldersgränserna på filmer som visas på bio.

Utifall vi skulle släppa in en person som inte har åldern inne begår vi ett lagbrott och personalen riskerar böter eller fängelse i upp till 6 månader, därför måste vi vara hårda på detta.

Vi ber er att respektera detta.

 

Vi välkomnar att man har legitimation redo när man kommer fram till kassan så går det fort, vilket alla gynnas av.

Vill ni läsa mer om detta finns det här:
http://www.statensmedierad.se/Aldersgranser/Aldersgranser-for-film/Aldersgranserna/

Tack på förhand!