Nedan ser ni hur åldersgränserna för biofilmer fungerar enligt bestämmelser från Statens Medieråd:

 
Barntillåten = Ingen åldersgräns.

Från 7 år = I vuxens sällskap barntillåten, annars gäller 7 år.

Från 11 år = I vuxens sällskap från 7 år, annars gäller 11 år.

Från 15 år = Oavsett om vuxen följer med eller inte gäller 15 år.
                     Från 1 mars 2017 gäller 11 års åldersgräns i sällskap med vuxen, annars 15 år.


Vid 15 års filmer kommer vi att kräva legitimation (med foto) eller pass för att vi ska kunna släppa in er om ni ser ut att vara kring den åldern. Har inte personen ifråga detta med sig släpps denna tyvärr inte in.

Detta är inget vi bestämmer utan det är Statens medieråd som sätter åldersgränserna på filmer som visas på bio.

Utifall vi skulle släppa in en person som inte har åldern inne begår vi ett lagbrott och personalen riskerar böter eller fängelse i upp till 6 månader, därför måste vi vara hårda på detta.

Vi ber er att respektera detta.

Vi välkomnar att man har legitimation redo när man kommer fram till kassan så går det fort, vilket alla gynnas av.

Vill ni läsa mer om detta finns det här:
http://www.statensmedierad.se/Aldersgranser/Aldersgranser-for-film/Aldersgranserna/

Tack på förhand!