Företag kan köpa egna föreställningar av film på biografen.

Vi kan även hyra ut lokalen för presentationer m.m.

Utrustning som finns tillhands;

Bredband finns i båda salongerna

Digitalprojektorer

Trådlösa micar

Play Station 3

För konsultation ring Rino 070-662 99 41