Dina personuppgifter

Vi utför all insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning. Lagstadgade uppgifter (t.ex. kvitton och försäljningsdata) sparas i 7 år, därefter anonymiseras alla kvarvarande uppgifter.

Ingen utav dina uppgifter kommer att användas i annat syfte än det som är nödvändigt för oss att förmedla den tjänst du betalat för till dig och kommer aldrig heller att skickas vidare till tredje part.

Biljetter du köpt över nätet ligger kvar i 30 dagar oavsett om du är inloggad eller inte.

Hos Saga Bio kan du alltid välja att köpa dina biljetter utan att skapa en användare på våran bokningssida.

 

Medlem hos Saga Bio

Vill du skapa en användare hos oss så går du hit.

Vi samlar in lite information om dig, så som namn, telefonnummer osv. Denna information delas inte ut till tredje part utan ditt skriftliga medlåtande och du kan när som helst kontakta oss för att ta bort dig som användare.

Medlemmar som inte varit aktiva på 2 år, räknat från senaste aktiva köptillfället, kommer automatiskt tas bort. När en medlem väl tagits bort så går den inte att återskapa utan då måste man göra en helt ny användare.

Vill du att vi tar bort dig som medlem i vårat register skicka ett mail till oss, saga@biosolleftea.se.